Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Structuri Academice
 
Consiliul de administraţie

Rector
Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel

Prorector 1
Conf. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin

Prorector 2
Conf. univ. dr. Muntean Andreea

Prorector 3
Conf. univ. dr. Ionescu Petru Ştefan

Director CSUD
Prof. univ. dr. habil. Gligor Mihai

Decan Facultatea de Istorie şi Filologie
Conf. univ. dr. Bărbuleţ Gabriel Dan

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Conf. univ. dr. Topor Ioan Dan

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conf. univ. dr. Rotar Corina

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna Mihaela

Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

Director general
Ec. dr. Găban Vasile Lucian

Reprezentant studenţi
Student Adam Sebastian