Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Structuri Academice
 
Consiliul de administraţie

Rector
Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel

Prorector 2
Prof. univ. dr. Socol Adela

Prorector 1
Conf. univ. dr. Muntean Andreea

Preşedinte Senat
Conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel

Decan Facultatea de Istorie şi Filologie
Conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Prof. univ. dr. Popa Maria

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conf. univ. dr. Rotar Corina

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna Mihaela

Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

Director general
Ec. dr. Găban Vasile Lucian

Reprezentant studenţi
Student Adam Sebastian